Kontakt:
0910 808 505
Cenová ponuka:

Profesionálna dezinfekcia proti „Koronavírusu (COVID-19)“

Profesionálna dezinfekcia proti „Koronavírusu (COVID-19)“

Profesionálna dezinfekcia proti „Koronavírusu (COVID-19)“

 • By JSRrec. s.r.o.
 • 1 sep 2021
 • 0
Proti Koronavírusu (COVID-19) DEZINFIKUJEME PROTI KORONAVÍRUSU Dezinfekciu proti  COVID-19 (zabezpečujeme najmodernejšími spôsobmi) Ochranná a Ohnisková profesionálna dezinfekcia Ďalej zabezpečujeme profesionálnu dezinfekciu – kancelárskych priestorov, rôznych priemyselných budov a objektov, podnikových inštitúcií, verejných miest, dopravných prostriedkov (autobusy, vlaky, električky…), bytov a rodinných domov (po karanténach a iné), lekárne, zdravotné strediská, zdravotníctvo, základné školy, materské školy ,objekty, reštaurácie a pod…,budovy s veľkou migráciou ľudí […]
Deratizácia

Deratizácia

 • By JSRrec. s.r.o.
 • 24 apr 2021
 • 0
Podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je aj regulácia živočíšnych škodcov. Tieto opatrenia sú podľa ustanovení § 51 ods.1 písm. a), § 52 […]
Škodci

Škodci

 • By JSRrec. s.r.o.
 • 4 apr 2021
 • 0
HLODAVCE Sú prenášačmi mnohých závažných infekčných ochorení, ako sú leptospiróza, tularémia, týfus, hantavirózy, salmonelózy, mor a iné… Potkan hnedý (Rattus norvegicus) Do suchých biotopov preniká iba za človekom, vo voľnej prírode obýva prevažne brehy jazier a potokov. Je aktívny za súmraku a v noci. V ľudských objektoch sa živí odpadkami, vo voľnej prírode prevažne živočíšnou […]
HACPP

HACPP

 • By JSRrec. s.r.o.
 • 4 apr 2021
 • 0
Certifikácia prevádzok – HACCP  Systém pre zaručenie bezpečnosti potravín HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) je súčasťou systému riadenia kvality. Systém analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov je globálne najrozšírenejším systémom zameraným na zaistenie bezpečnosti potravín. HACCP je tak nástrojom, ktorým sa zisťujú riziká súvisiace s výrobou, so skladovaním, s distribúciou a prípravou potravín vrátane nápojov […]
O Firme

O Firme

 • By JSRrec. s.r.o.
 • 4 apr 2021
 • 0
Spoločnost:  JSR DDD servis a Cleaning servis Deratizácia – Dezinsekcia – Dezinfekcia Firma JSRrec. bola založená v roku 2016. Zaoberá sa poskytovaním profesionálnych služieb v oblasti deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie ( služby v oblasti dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov vykonané v zmysle zákona NR SR č. 355/2007  Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia […]
DDD Služby

DDD Služby

 • By JSRrec. s.r.o.
 • 21 feb 2021
 • 0
Služby v oblasti dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov vykonané v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov „DDD služby“ Poradenstvá a obhliadky podľa potreby. Vyhotovenie cenovej ponuky a zmluvy o dielo (v prípade záujmu). Osvety, prípravných, bezpečnostných a asanačných opatrení. […]
Profesionálna Dezinfekcia

Profesionálna Dezinfekcia

 • By JSRrec. s.r.o.
 • 25 okt 2020
 • 0
Ochranná a Ohnisková dezinfekcia a proti Koronavírusu (COVID-19) DEZINFIKUJEME PROTI KORONAVÍRUSU Dezinfekciu proti  COVID-19 (zabezpečujeme najmodernejšími spôsobmi) – kancelárskych priestorov, rôznych priemyselných budov a objektov, podnikových inštitúcií, verejných miest, dopravných prostriedkov (autobusy, vlaky, električky…), bytov a rodinných domov (po karanténach a iné), lekárne, zdravotné strediská, zdravotníctvo, základné školy, materské školy ,objekty, reštaurácie a pod…,budovy s veľkou migráciou ľudí (sauny, bazény, fitnescentrá a pod.), poľnohospodárske objekty živočíšnej […]
Cleaning Servis

Cleaning Servis

 • By JSRrec. s.r.o.
 • 25 júl 2020
 • 0
Cleaninig Servis Profesionálne čistiace a upratovacie služby • obchodných a kancelárskych priestorov, priemyselných podnikových inštitúcií, verejných miest a pod. • dopravných prostriedkov • bytov a rodinných domov • nebytových a spoločných priestorov • upratovanie vchodov • novostavby, objekty po rekonštrukčných a iných stavebných úpravách • základných a materských škôl • hotelov, penziónov, reštaurácií, barov a […]
Kontakt – Vizitka

Kontakt – Vizitka

 • By JSRrec. s.r.o.
 • 25 júl 2020
 • 0
 JSR DDD Services (deratizácia – dezinsekcia – dezinfekcia) JSR Cleaning (profesionálne čistiace a upratovacie služby)  Post office:  © JSRrec. s.r.o. okres Zlaté Moravce web: www.jsrcleaning.sk DDD servis mail: ddd@jsrcleaning.sk  Cleaning servis mail: info@jsrcleaning.sk mob: (+421) 910 808 505 FB: jsrdddcleaning IG: jsrdddcleaning